วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

"กำลังพลทุกนาย

แต่งกายเหมือนกัน อยู่ภายใต้ ระเบียบ วินัย เดียวกัน

ต่างกันที่ชั้นยศ

ไว้กำหนด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ"

    Social Links

    1

    รอบรั้ว มทบ.44

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง